Etkinlikler

Osmanlı’dan Cumhuriyete Haritalarda Türkistan ve Osmanlı Devlet Arşivlerinde Türk-Kazak İlişkileri Sergisi

“Osmanlı’dan Cumhuriyete Haritalarda Türkistan ve Osmanlı Devlet Arşivlerinde Türk-Kazak İlişkileri” isimli sergimiz, Ankara’ da Milli Kütüphane Sergi salonunda açıldı.

Açılışına Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Türksoy Azerbaycan temsilcisi Elçin Gafarov katıldı.   Sergimiz, 4 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Açılışta bir konuşma yapan , Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun konuşmasında açılışı yapılan sergide Osmanlı Devleti ile Kazak Hanlığı, Buhara, Hive ve Hokand Hanlıkları gibi Türkistan hanlıkları arasındaki ilişkileri gösteren önemli vesikalar ve haritalar sergilendiğini belirtti.   “Günümüzde Türkiye’deki arşivlerde 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan Osmanlı padişahları ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi, ticari ve sosyal ilişkilere dair birçok vesika bulunmaktadır.  Bu vesikalarda Osmanlı’dan Türkistan hanlıklarına gönderilen elçiler, bazen de bölgeye gönderilen çeşitli heyetler hakkında bilgiler mevcuttur. Türkistan hanlıklarından Anadolu’ya gönderilen altın ve at gibi hediyelere dair belgeler de bulunmaktadır. Ayrıca özellikle hacca gidip gelirken karşılaşılan sorunlara dair, bazen de Türkistan coğrafyasında yaşanan siyasi ve sosyo-ekonomik sorunlara dair mektuplaşmalar mevcuttur”diyen Ercilasun Osmanlı padişahları ile Kazak Hanları arasında yapılan mektuplaşmalar arasında 18. Yüzyılın başında 3. Ahmet ile Kazak hanı Muhammet Kayıp han arasında gönderilen mektupların sadece diplomatik mektuplar olmadığını, bu vesikaların Osmanlı padişahı ve Kazak hanı arasındaki karşılıklı saygı ve dostane niyet ile şükranın tezahürü olduğuna dikkat çekti.