Bizden Haberler

Kazakistan’ın “Bolaşak” Eğitim Bursları

Kazakistan’ın en büyük eğitim projesi olan “Bolaşak Bursları” 5 Kasım 1993 tarihinde Devlet Başkanı tarafından imzalanan kararname ile yürürlülüğe konulmuştur. Program Kazakistan’ın piyasa ekonomisine geçişini ve uluslararası arenada yer bulmasını sağlamak üzere Kazakistanlı öğrencilerin dünyanın önde gelen yabancı üniversitelerinde eğitim almasını öngören bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu burs programı, mezuniyet sonrası 5 yıl boyunca ülkesinde çalışması şartıyla öğrencinin eğitim hayatı boyunca bütün masraflarının karşılanmasını öngörmektedir.176 2005 yılında “Uluslararası Programlar Merkezi” (JSC) kurularak burs programı daha kurumsal hale getirilmiştir. 1993-2013 yılları arasında toplam 10.346 öğrenci dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitime gönderilmiştir.