DERNEĞİMİZİN AMACI;


Yerel Tarih konularında çalışmalar yapmak, kültür bilincini oluşturmak, yayınlar ve çalışmalar yapmak

Yerel Kültür konularında çalışmalar yapmak, kültür bilincini oluşturmak, yayınlar ve çalışmalar yapmak

Yerel ve Ulusal kültürü uluslararası platformlarda tanıtmak ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapmak

Derneğin faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve dışında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak

Halk Kültürü, sözlü tarih, somut olmayan kültürel miras ile ilgili çalışmalar yapmak, ülkemizin bu zenginliklerinin uluslararası kamuoyuna tanıtımının sağlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projelerin geliştirilmesi

Derneğin kuruluş amacını teminen yurt içi ve yurt dışında projeler geliştirmek ve bu tür projelere ortak olmak

Arkeoloji, Etnografi, Kent Kültürü, Kent Tarihi, Resim, Heykel, Plastik Sanatlar, Müzik, Performans Sanatları, Yakın Tarih, Aile Tarihleri, Tabiat, Tarım, Fotoğraf, Bilim, Teknoloji, Sualtı, Grafik Sanatlar konularında koleksiyon toplamak, var olan koleksiyonları geliştirmek ve düzenlemek

Sergileme teknikleri, müze yönetimi, küratörlük, koleksiyon tanıtımı, eser restaratörlüğü, yeni sunum teknikleri, ortak sergi geliştirme, eser tanzimi, dokümantasyon ve arşivleme teknikleri konularında eğitim vermek, personel yetiştirmek, bilgi transferi sağlamak

Yurtiçi ve yurtdışındaki müzelerle ortak çalışmalar yapmak, koleksiyon ve sergi değişimi sağlamak, ortak sergiler açarak ülkemizin değerlerinin yurtdışında yabancı ülke ve tarihinin ülkemizde tanıtımını sağlamak

Çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve çevre-insan ilişkilerinin ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak
Doğal ve kültürel değerleri tanıtmak, doğal değerlerin ve kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve desteklemek

Çevre ve doğa sevgisini geliştirmek

Çevre-insan ilişkilerini tanımlamak, tanıtmak ve geliştirmek çevreyi ve doğa koruma bilincini oluşturmak-yaygınlaştırmak ve bu konularda kamuoyu oluşturmak, çevre ve doğa ile ilgili sorunlara yönelik olarak kamuoyunun dikkatini çekmek

Bilimsel projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak
Türkiye’nin doğal flora ve faunasını araştırmak, biyolojik zenginlikleri tespit etmek ve bu kaynakların korunması ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak