DERNEĞİMİZ HAKKINDA;

         
2007 yılında kurulan derneğimiz Tarih, Kültür ve Sanat konularında yurt içi ve yurt dışında faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek suretiyle 10 yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atmıştır. 2007 yılında 7 kişi ile çıktığımız bir yolculukta şu an konularında uzman 38 kişilik ekibimiz ile planlamasını yaptığımız projeler birer birer gerçekleştirilmektedir. Derneğimiz aşağıdaki amaçlara dönük faaliyetler yürütmektedir:

– Arkeoloji, Etnografi, Kent Kültürü, Kent Tarihi, Resim, Heykel, Plastik Sanatlar, Müzik, Performans Sanatları, Yakın Tarih, Aile Tarihleri, Tabiat, Tarım, Fotoğraf, Bilim, Teknoloji, Sualtı, Grafik Sanatlar ile ilgili müze kurmak için bina satın almak, kiralamak, kamu kuruluşları ve özel sektör ile ortaklık yapmak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.

– Benzer amaçları güden ulusal ya da uluslar arası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje, çalıştay, toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik, fuar ve benzeri etkinlikler gibi ortak çalışma programları yürütmek.

– Doğa-kültür-insan ilişkileri ve etkileşimlerini dikkate alarak bu değerlerin korunması ve sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesine yönelik araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak bu amaçla ilgili uygulama projeleri yapmak ve uygulamak.

– Kaybolan kültürel kaynak ve değerlerin tespiti ve canlandırılması ile devamlılığının sağlanması için araştırma, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak.

– Yöresel mimari ve geleneksel yaşam biçimlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve kültürel miras değeri olan mimari örneklerin işlevlendirilmesi çalışmalarına destek vermek.

– Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve bunların üzerindeki tehditlerin ortadan kaldırılması ve devamlılıklarının sağlanması konusunda yerel bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Derneğimiz sadece bu alanlarda değil, aynı zamanda gençlik alanında da AB projeleri kapsamında önemli çalışmalar yapmakta olup, gençlerimizin yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.