II.ABDÜLHAMİD HAN HATIRASINDA MAKEDONYA

Bilindiği üzere II.Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin son döneminde icraatı,yaptıkları ve yapamadıklarıyla en çok

tartışılan devlet adamıdır.Bilhassa Ermeni meselesi söz konusu olduğunda uyguladığı politikalar dolayısıyla Türkiye

dışında eleştirilere hedef olan padişah,aynı zamanda yabancı dillerden tercümelerin ağırlıkta olduğu dönemde

Türkiye’deki tarih yazımında da ağır suçlamalar maruz kalmaktan kurtulamamıştır.Ancak 1990’lı yıllardan itibaren

yoğunlaşan,belgeye dayanan ilmi araştırmalar ile hakkındaki olumsuz kanaatlerde önemli ölçüde değişme olan

II.Abdülhamid,bilhassa 25.saltanat yılı (1901) dolayısı ile hazırlattığı fotoğraflar ile kendisi ve devleti için tarihe kalıcı

ve manalı belgeler bırakmıştır.

Padişahlık dönemi olan 33 yıl boyunca çeşitli sebeplerle uzun mesafeli gezilere çıkmayan II.Abdülhamid söz

konusu fotoğraflar sayesinde ülkesindeki değişim ve gelişimi takip etmeyi amaç edinmiştir.Bu anlayış sayesinde

günümüze 911 albüm içerisinde yaklaşık 36.000 fotoğrafdan oluşan bir arşiv miras kalmıştır.Söz konusu albümler

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir.

2007 yılında kurulan Yerel Tarih ve Kültür Derneği aradan geçen 9 sene içerisinde yurtiçi ve yurtdışında Türk tarihi

ve Türk kültürü ile ilgili birçok projeye imza atmıştır.Bu kapsamda II.ABDÜLHAMİD HAN HATIRASINDA MAKEDONYA

isimli sergimiz Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın maddi katkıları,Makedonya

Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın himayelerinde ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinin Yıldız Albümleri

Koleksiyonundan yapılan derlemeler sonucu sizlerle buluşmaktadır.

Bu serginin oluşmasındaki desteklerinden ve emeklerinden dolayı başta İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler

Kütüphanesinde görevli sayın Yasemin Akçay’a,sayın Atilla Beşli’ye ve Makedonya’dan dostumuz ve derneğimizin

üyesi sayın Adil Aluş’a,Ankara ofisimizden sayın Barbaros Akman’a ve sayın Kerem Günüç’e sonsuz şükranlarımızı

sunmayı bir borç biliriz.

Yaşlı dünyamızın bu son derece hassas coğrafyasında yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet için ortaya

konmuş müesseselerin ve eserlerin insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılması bilincinin yaygınlaştırılması

dileği ile…