Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ;

Festivaller, kültür günleri, film günleri düzenlemek

Kongre, sempozyum, çalıştay düzenlemek, kitap çevirileri yapmak ve yayınlamak

Sergiler düzenlemek, bu faaliyelerin tanıtımı amacıyla kampanyalar düzenlemek

Dijital ve fiziki kütüphane, arşiv oluşturmak , kütüphaneler ve arşivlere destek vermek

Bilimsel çalışmalara teknik destek vermek, sponsorlar bulmak, akademik uluslar arası yayın çıkarmak