BASINDA BİZ

Türk Dünyası Aksakalı Nursultan Nazarbayev’in “Ulu Bozkırın Yedi Özelliği” adlı makalesinde belirttiği “Arşiv 2025” projesi kapsamında (YERTAD) Yerel Tarih ve Kültür Derneği olarak arşivimizde bulunan Osmanlı Devlet Arşivlerindeki Osmanlı Devleti ile Kazak Hanlıkları arasındaki yazışmalarının dijital kopyalarını İkili işbirliği Anlaşması çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı Ses Kayıtları, Sinema ve Fotoğraf Belgeleri Devlet Arşiv Fonuna teslim ettik.

Kazakistan’ın “Liter” gazetesinde YERTAD faaliyetleri ve Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi Projesi hakkında özel röportajım yayımlandı.

 

Gazete linki:

https://liter.kz/culture/art/8272-rukopisi-otrarskoy-biblioteki-onlayn/