Türk Dünyasında kültürel etkileşimin geliştirilmesi

Ortak akademik çalışmalara destek sağlanması

Türk tarihi, kültürü, halk bilimi, arkeolojisi ile ilgili ortak projeler geliştirilmesi

Türk Dünyası ortak arşivinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek

Türk Dünyası halklarının kültürel bağlarının kuvvetlendirilmesi

Kent arşivlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması